Ieder mens doet er toe!

Afdelingen

Ieder mens doet er toe!

Afdelingen

Nieuws

Dinsdag 17 april Halte 8 met als thema: Luisteren naar autisme.

Dinsdag 17 april Halte 8 met als thema: Luisteren naar autisme. Autisme, het is een bekend ziektebeeld in Nederland, maar hoe is het om met autisme te leven? Er zijn vele termen bekend rondom autisme, ASS, asperger, PDD-NOS. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Je ziet het niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Ruim 1% van de Nederlanders, ongeveer 190.000 mensen, heeft een vorm van autisme. Ervaringsdeskundige aan het woord. De 28-jarige Tsjalling de Jong heeft op zijn 17e de diagnose autisme gekregen. Hierdoor vielen veel zaken op zijn plek. Maar wat deed het met hem en hoe reageerde zijn omgeving hierop? Tsjalling heeft een baan en is voetbaltrainer, kan dat wel in combinatie met autisme? Hij doet zijn verhaal en vertelt hoe hij zijn dromen achterna is gegaan. Ook is er ruimte om (anoniem) vragen te stellen. Voor wie? Tsjalling hoopt allereerst met zijn verhaal andere mensen met autisme te kunnen inspireren. Ook ouders of andere naasten van mensen met autisme, hoopt hij inzicht te kunnen geven in wat het is om met autisme te leven, maar ook hoe je iemand kunt stimuleren zijn dromen achterna te gaan. Want ook met autisme is heel veel mogelijk. Ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom. Het is de eerste keer dat Tsjalling openlijk zijn verhaal doet, erg bijzonder dat hij dat doet op zo’n jonge leeftijd, en hij hoopt hiermee ook een taboe te doorbreken. Praktische informatie. Deze Halte 8 avond vindt plaats op dinsdag 17 april in Sociaal Cultureel Centrum ’t Haske in Balk (Dubbelstraat 10). De deuren zijn vanaf 19.30 uur geopend en Tsjalling start om 19.45 uur zijn verhaal. Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie en thee zijn gratis. Halte 8 is een ontmoetingscafé dat normaliter eens per 2 maanden wordt georganiseerd door AanZet, Stichting Mantelzorg GS, Tinz, Buurtzorg, Hof en Hiem, Patyna, Miks welzijn en Thuiszorg ZwF. Het is een informatief ontmoetingsmoment om op een laagdrempelige manier contact met elkaar te maken en informatie te krijgen.

Lees verder

Inspiratiesessies 2.0

Werkt u binnen het Sociaal Domein in de gemeente Súdwest-Fryslân? Bent u geïnteresseerd in actuele vraagstukken rond psychische kwetsbaarheid? AanZet organiseert voor alle wijk- en gebiedsteams in Súdwest Fryslân een bijeenkomst over 'verward gedrag', waarvoor u van harte bent uitgenodigd! Op woensdag 25 april 2018 organiseert Steunpunt Zelfhulp de eerste inspiratiesessie van dit jaar bij Cultuur Kwartier in Sneek. Klik op deze link voor de uitnodiging voor woensdag 25 april. Data voor de daarop volgende inspiratiesessies (hiervoor komt de uitnodiging nog online): 13 juni 2018 in Franeker 10 oktober 2018 in Wolvega 21 november 2018 in Leeuwarden

Lees verder

Dream Karavaan gaat los in 2018!

In het jaar 2018 komt de Dream Karavaan langs 12 gemeenten in Friesland. De Dream Karavaan is niet zomaar weer een volgend project. Met de Dream Karavaan willen we écht verschil maken. Maar dan wel op de leukst mogelijke manier.     Onze indruk is dat er veel over, maar nog te weinig met kwetsbare bewoners wordt gesproken over de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Laat staan dat hun ervaringen, vragen en dromen uitgangspunt zijn van de geboden ondersteuning. Wij willen de stem van deze bewoners, om aan te geven wat zij nodig vinden, serieus nemen en wensen een samenspel met beleidsmakers en professionals en (woon)omgeving.   WAAROM Volgens ons is het mogelijk om in een gelijkwaardige en talentgerichte uitwisseling onze (participatie)-samenleving te vormen. Een samenleving waarin iedereen, ook mensen met psychische en/of sociale kwetsbaarheid, van waarde is.   WAT We verzamelen verhalen en dromen van iedereen die hier wensen in heeft. Deze worden uitgewisseld met iedereen die invloed heeft op oplossingen én we ondernemen samen actie. Waarbij we in de uitvoering leren van en met elkaar*. (*met buurtgenoten, beroepskrachten, beleidsmakers, beslissers: álle betrokkenen).   HOE We maken een aanstekelijke beweging in Friesland. Met de Dream Karavaan voeren we door de 12 gemeenten van Friesland. Hier zoeken we de verbinding samen met al deze betrokkenen en doen we ons best elkaar te versterken door aan de slag te gaan met dromen, wensen en ideeën (met bewezen methodieken en inspirerende ervaringsverhalen in onze rugzak, die we graag delen!).   EEN VOORSTELLING De Dream Karavaan komt in 2018 een week lang op bezoek in uw gemeente. Het is een kunstige, knusse caravan. Je vindt hier gezelschap voor het delen van je verhalen, dromen en ideeën tijdens het genot van een lekkere kop koffie of thee. Een medewerker en vrijwilligers zijn getrainde luisteraars en verbinders. We beginnen op een drukbezochte plek (markt, evenement). Daarna gaan we de staten in om verhalen en dromen te collecteren. De laatste dag trekken we naar het gemeentehuis voor een verbindende afsluiting.            Wist u dat 1 op de vier mensen gedurende hun leven psychische kwetsbaarheid ervaren?          5 op de 1000 mensen leeft met een ernstige psychische aandoening.          60% van de bevolking voelt zich wel eens eenzaam dat zijn 6 van iedere 10 mensen.          12 % voelt zich zeer ernstig eenzaam: Dat is meer dan 1 op de 10.          Hoeveel mensen zou dat bij u in de straat zijn?   ONTSTAAN De Dream Karavaan heeft zijn oorsprong in gebiedsgericht en op burgerkracht gericht sociaal werk. Het richt zich niet op problemen maar op kansen. Volgens het principe: “wat je aandacht geeft groeit” is gebleken dat door het kracht bij zetten op kansen, problemen meegaan in de lift. Het verschil dat op deze wijze wordt gemaakt is door universiteiten gemeten en bewezen. De Dream Karavaan voert maar voor een korte periode door uw gemeente, het is een eerste aanzet voor een verdiepingsslag, een transformatie die, door de landelijke overheid, bedoeld is plaats te vinden in álle gemeenten van Nederland.   Dit kan alleen in samenwerking. Zin om mee te doen?   WAT KUNT U DOEN Natuurlijk bent u uitgenodigd om de caravan te bezoeken. Als verteller of als luisteraar. - Wellicht kent u mensen ‘met een kwetsbaarheid’ en anderen die invloed hebben op oplossingen (micro meso macro) die u wilt toeleiden naar de caravan. - We stellen het op prijs als u meedenkt hoe we de tussenstop in uw gemeente het beste vorm kunnen geven.   1. Wat is een goede (drukbezochte plek om te beginnen). 2. Wat is een geschikte buurt of wijk om met de caravan langs te gaan? 3. Hoe kunnen we de laatste dag een spetterende slotpresentatie organiseren i.s.m. de gemeente en organisaties. 4. Wie moet er zeker uitgenodigd worden? 5. Wie kunt u toeleiden naar de caravan? Welke bewoner, medewerker v.e. gebiedsteam, wethouder, ambtenaar, zorg medwerker, sociale dienst, wijkraad, bewonersgroep. 6. Wat kunt u praktisch betekenen? PR, vergunningen, spetterende afsluiting bij de gemeente etc.   ZWAAN KLEEF AAN De Dream Karavaan is een initiatief van het Fries netwerk GGZ, Stichting AanZet en Miranda Tamminga van Verkennend Veranderen. Iedereen is welkom om aan te sluiten. Heb je een foodtruck, ben je filmer of artiest? Voel je welkom om mee te gaan onderweg! Er is plek voor serieuze zaken én feestelijkheden. We vinden het belangrijk dat, naast bewoners, ook organisaties en beroepskrachten die van doen hebben met mensen in kwetsbaarheid zich welkom voelen. Meer nog dan dat, wij hebben iedereen nodig om echt een verandering in te zetten. Een beweging naar een samenleving waarin iedereen met zijn talent en eigen-aardigheid goed uit de verf komt.   EEN BEWEGING In juni 2017 hebben we de hand geschud om samen te werken met de bedoeling een beweging te maken voor iets waar wij écht in geloven en voor willen gaan. Dit betekend dat we een avontuur zijn aangegaan vanuit het vertrouwen dat we iets goeds doen waar onze samenleving nu om vraagt. Dit betekend ook dat we investeringen plegen zonder te weten wat er voor terug komt. Stapsgewijs gaan we verder voor zover onze energie, sponsoring en subsidies dit toelaten. Uiteindelijk is ons doel dat de beweging voor zichzelf kan spreken en zonder onze professionele investering verder kan. Wist u dat de caravan een impuls kan geven aan gebiedsgericht werken en het aanboren van burgerkracht? Dé hoofddoelstelling van de wettelijke verschuivingen van landelijke regie naar lokale facillitatie per 2015.

Lees verder