Tips voor thuis?

Klik hier

Info over AanZet haar projecten?

Klik hier

Corona maatregelen - update

Corona maatregelen - update
13 oktober zijn de Corona maatregelen verder aangescherpt. Er werd een duidelijke oproep gedaan om door te gaan met activiteiten voor mensen met een kwetsbaarheid. AanZet gaat daarom door met haar activiteiten zoals deze er nu ook zijn. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de maatregelen vanuit de overheid.
 
Wat betreft de sociale inlopen in de provincie. Vooralsnog blijven deze open. Beschikbaarheid van locaties of andere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat dit toch anders verloopt. In dat geval zullen we in overleg gaan en de maatregelen van de locatie volgen. In verband met de maatregelen die getroffen zijn op de locatie van het Makkersplak in Franeker is deze daarom tijdelijk gesloten.
 
Waar thuisgewerkt kan worden, wordt er ook vanuit AanZet thuisgewerkt. Wel blijft AanZet bereikbaar via 058 – 284 90 20 / info@aanzet.frl.
 
Door ons samen te houden aan deze richtlijnen zorgen we ervoor dat iedereen verantwoord kan deelnemen aan de activiteiten van AanZet.