Ieder mens doet er toe!

Afdelingen

Ieder mens doet er toe!

Afdelingen

Uitlevering laptops

Uitlevering laptops

In samenwerking met Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting AanZet biedt Support Fryslân jonge nieuwkomers een laptop aan.

Support Fryslân geeft in de gemeente Leeuwarden uitvoering aan de maatschappelijke begeleiding voor alleenstaande nieuwkomers die net 18 jaar zijn geworden en op zich zelf moeten gaan wonen. Tot de 18e verjaardag wonen zij begeleid bij Jade Zorggroep en hebben zij een voogd van NIDOS. Na de 18e verjaardag moeten de jongeren zelfstandig gaan wonen en worden zij begeleid door een vrijwilliger van Support Fryslân.

Via de vrijwilligers kwamen signalen binnen dat de jongeren behoefte hebben aan een laptop en niet in staat zijn om zelf een laptop aan te schaffen. Dit beperkt de jongeren op veel manieren. Veel aanvragen bij instanties gaan tegenwoordig alleen nog maar digitaal. Daarnaast kunnen zij op deze manier niet thuis oefenen voor de inburgering of huiswerk maken. Deze zaken zorgen voor veel stress bij de jongeren.

Support Fryslân en Stichting AanZet hebben de handen ineen geslagen om laptops aan te bieden voor de jonge nieuwkomers. Nationaal Fonds Kinderhulp is bereid gevonden om de laptops te financieren.

De laptops worden gebruiksklaar gemaakt en uitgeleverd door PC Probaat. PC Probaat is een project van Stichting AanZet waar mensen met een psychische kwetsbaarheid zich inzetten voor mensen met een smalle beurs en je voor weinig geld een volledige computerset kan kopen.

Woensdag 13 september zijn de eerste laptops aangeboden aan de jonge nieuwkomers. In de komende maanden worden er nog meer dan veertig laptops aangeboden.