Vrijwilligerswerk doen bij AanZet?

Vacatures

Vrijwilligerswerk doen bij AanZet?

Vacatures

Dream Karavaan

Dream Karavaan

In 2018 en voorjaar 2019 komt de Dream Karavaan langs gemeenten in Friesland. Deze knusse caravan is niet zomaar een project, maar staat symbool voor een beweging van mensen die verschil willen maken. En wel zo inspirerend mogelijk. Bij de Dream Karavaan slaan we een brug tussen de verhalen, dromen en ideeën van gewone mensen zoals jij en ik en organisaties en gemeenten. Met de échte verhalen van échte mensen (met name de verhalen van mensen die met kwetsbaarheid te maken hebben) levert de Dream Karavaan input voor beleidsontwikkeling. Klik hier voor de planning voor 2018/2019.

Onze indruk is dat er veel over, maar nog te weinig met bewoners wordt gesproken wat zij nodig hebben om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Bij de Dream Karavaan voelen mensen zich gehoord en gezien. Hun ervaringen, vragen en dromen zijn uitgangspunt voor participatie. De Dream Karavaan doet een eerste aanzet voor beleidsontwikkeling en nieuwe oplossingen in een samenspel met beleidsmakers en beroepskrachten en (woon)omgeving.

We doen dat door er een avontuur van te maken. Wetende dat de oplossing vaak buiten het probleem ligt en we het lef moeten vergaren om het ongebaande pad te bewandelen. Echte verhalen inspireren en bieden aanleiding voor verandering.

Wetenschappelijk onderbouwd en met methodieken om in een gezamenlijk proces tot nieuwe beleidsvorming en oplossingen te komen in onze gereedschapskist, staat bij de Dream Karavaan medemenselijkheid voorop.

Onze missie is om met de verhalen en dromen van échte mensen aanzet te geven voor  passende oplossingen en passend beleid. Waardoor participatie (m.b.v. zorg en ondersteuning) van mensen (met kwetsbaarheid) mogelijk, gewaardeerd en vanzelfsprekend wordt.

Dream Karavaan is een ‘van onderaf’ beweging (bottom-up). Dat betekent dat iedereen die blij wordt van de missie van de Dream Karavaan zich aan kan sluiten bij deze beweging. Dit kan op vele manieren.

  • Je aansluiten bij de facebook-community Dream Karavaan
  • Langs te komen en de caravan te bezoeken
  • Meegaan met de caravan
  • Als sympathisant de mensen uit je netwerk enthousiast maken
  • Vrijwilliger worden bij de Dream Karavaan en/of een training volgen
  • Op vrijwillige basis en meer vrijblijvend een bijdrage leveren aan de Dream Karavaan
  • De Dream Karavaan inhuren voor een bepaald gebied, thema of gemeente
  • Of anderszins. Neem contact op met karavaan@aanzet.nl. of bel: 058-2849020

Deze ‘van onderaf beweging’ wordt versterkt door het Fries netwerk GGZ, St. AanZet, en St. ZinPortaal en Miranda Tamminga van Verkennend Veranderen. Financieel gesteund door Kansenfonds, Mind, Aanzet, Verkennend Veranderen en Gemeenten.

De Dream Karavaan huren
Wist je dat je als organisatie of gemeente de Dream Karavaan kan inhuren? Klik hier voor meer informatie.