Ieder mens doet er toe!

Afdelingen

Ieder mens doet er toe!

Afdelingen

Dream Karavaan

In het jaar 2018 komt de Dream Karavaan langs 12 gemeenten in Friesland. De Dream Karavaan is niet zomaar weer een volgend project. Met de Dream Karavaan willen we écht verschil maken. Maar dan wel op de leukst mogelijke manier. Onze indruk is dat er veel over, maar nog te weinig met kwetsbare bewoners wordt gesproken over de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Laat staan dat hun ervaringen, vragen en dromen uitgangspunt zijn van de geboden ondersteuning. Wij willen de stem van deze bewoners, om aan te geven wat zij nodig vinden, serieus nemen en wensen een samenspel met beleidsmakers en professionals en (woon)omgeving. Klik hier voor meer informatie over de Dream Karavaan.

Natuurlijk ben je uitgenodigd om de caravan te bezoeken. Als verteller of als luisteraar.
- Wellicht ken je mensen ‘met een kwetsbaarheid’ en anderen die invloed hebben op oplossingen (micro meso macro) die u wilt toeleiden naar de caravan.
- We stellen het op prijs als je meedenkt hoe we de tussenstop in jouw gemeente het beste vorm kunnen geven. Denk ook aan ondersteuning als:

1. Wat is een goede (drukbezochte plek om te beginnen).
2. Wat is een geschikte buurt of wijk om met de caravan langs te gaan?
3. Hoe kunnen we de laatste dag een spetterende slotpresentatie organiseren i.s.m. de gemeente en organisaties.
4. Wie moet er zeker uitgenodigd worden?
5. Wie kunt u toeleiden naar de caravan? Welke bewoner, medewerker v.e. gebiedsteam wethouder, ambtenaar, zorg medewerker, sociale dienst, wijkraad, bewonersgroep.
6. Wat kunt u praktisch betekenen? PR, vergunningen, spetterende afsluiting bij de gemeente etc.