Info over AanZet haar projecten?

Klik hier

Info over AanZet haar projecten?

Klik hier

Fries Netwerk GGZ

Het Fries Netwerk GGZ nodigt je uit om je ervaringsverhaal m.b.t. de thema's waar het netwerk mee bezig is, in te sturen. We gebruiken je verhaal dan, desgewenst anoniem, om onze adviezen aan beleidsbepalers te geven. Iedere GGZ-gerelateerde cliëntenorganisatie, familieraad of belangenorganisatie in Friesland kan zich aansluiten bij het Fries Netwerk GGZ. Insturen van verhalen of jouw organisatie aansluiten kan via e-mail: friesnetwerkggz@gmail.com.

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan het ervaringsverhaal:
- Wij willen altijd weten van wie een ervaringsverhaal is, we doen niets met anonieme verhalen. 
- Sommige verhalen willen we graag plaatsen. We doen dat nooit zonder toestemming van de schrijver.
- Als je niet wilt dat je naam op Facebook staat, dan zeg je dat.
- Wij behouden ons het recht voor om een ervaringsverhaal in te korten.
- Wij publiceren geen namen van derden in de ervaringsverhalen.
- Wij zoeken naar ervaringsverhalen die een goed beeld van de praktijk geven. We denken dat dat bijdraagt aan verbetering.

Houdt de Facebookpagina in de gaten voor meer informatie: https://www.facebook.com/friesnetwerkggz/.