Tips voor thuis?

Klik hier

Info over AanZet haar projecten?

Klik hier

Medewerkers

Binnen Stichting AanZet werkt een groot aantal enthousiaste vrijwillige medewerkers aan herstel en persoonlijke ontwikkeling. Allen met hun eigen ervaringskennis. De projectleiders (beroepskrachten) zijn ondersteunend aan deze vrijwillige medewerkers en aan de schoolstagiaires. Het team van beroepskrachten binnen Stichting AanZet bestaat uit:

 • Erik Blank (directeur)
 • Coby de Vries
 • Fenna Pietersma
 • Lianne Veenstra
 • Judit Zijlstra (management- assistent)
 • Marije Klaver
 • Marike Feenstra
 • Marjolein Korf
 • Wietze Kooistra
 • Yolanda Dijkstra

Het bestuur bestaat uit:

 • Sita Reinsma (voorzitter)
 • Cees Oprins (vice voorzitter)
 • Chris Marsman
 • Jos Pieters
 • Trees Flapper