Info over AanZet haar projecten?

Klik hier

Info over AanZet haar projecten?

Klik hier

Missie/visie

Stichting AanZet ziet zichzelf als een plek waar mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid zonder stigma kunnen werken aan hun (r)entree in het maatschappelijk leven. Stichting AanZet gaat uit van gelijkwaardigheid tussen mensen. Door mensen aan te spreken op hun persoonlijke talenten en die als uitgangspunt voor een toekomstperspectief in te zetten, hervinden mensen hun persoonlijke kracht. Ieder mens doet er toe. Wij richten ons niet op de (psychische) beperking maar op de wil en mogelijkheden van mensen. Stichting AanZet behandelt niet maar helpt wel. Wij zien de inzet van ervaringsdeskundigheid als vanzelfsprekend. Op bestuurs-, beleids- en uitvoerend niveau zoekt Stichting AanZet samenwerking, neemt initiatief waar nodig en denkt toevoegend mee.