Ieder mens doet er toe!

Afdelingen

Ieder mens doet er toe!

Afdelingen

Gezocht: Vrijwilliger de Buurtkamer De Westereen

Gezocht: Vrijwilliger de Buurtkamer De Westereen

Omschrijving organisatie: Andere mensen ontmoeten is immers heel belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend. De Buurtkamer biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Dit is een initiatief van Stichting Welzijn het Bolwerk en Stichting AanZet. Iedere maandag kun je tussen 9.30u en 12.00u binnenlopen bij het Badhûs aan de Sportloane 2b in de Westereen. Even een half uurtje langskomen voor een bakje en een praatje? Ook dat is prima. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd. Bezoekers kunnen bovendien zelf een activiteit aandragen en/of organiseren. Om 12.00u gaan met elkaar lunchen. Kosten hiervoor €2,50 per persoon en vooraf graag aanmelden.

 

Bij de Buurtkamer werken vrijwilligers. Door het doen van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld koffie schenken, en het organiseren van activiteiten, kunnen mensen zich verder ontwikkelen. Op de achtergrond kijkt een coach mee. De Buurtkamer richt zich op inwoners die behoefte hebben aan contact met andere mensen, mensen met of zonder werk, jong en oud, met of zonder (psychische) kwetsbaarheid. Iedereen is welkom.

 

Omschrijving van de werkzaamheden: De werkzaamheden bestaan uit het draaien van diensten van 9.15u tot +/- 13.30u. Tijdens deze dienst werk je samen met collega vrijwilligers en krijg je ondersteuning waar nodig. Taken kunnen zijn: bezoekers ontvangen, koffie/thee schenken en activiteiten verzorgen. Ook zoeken we iemand die de inkopen voor de lunch wil doen en deze wil bereiden. Denk aan soep en broodjes en wellicht een andere lekkere (gezonde) snack.
 

Wat verwachten wij van de vrijwilliger:
- Minimaal 2 van de 4 maandagochtenden dienst draaien;
- Met goede afspraken en aanwijzingen zowel zelfstandig als samen kunnen werken;
- Initiatief durven nemen om met bezoekers in contact te gaan;
- Meedenken over de invulling van het activiteitenprogramma;
- Pr-activiteiten ondernemen, zoals posters verspreiden.

Wat bieden wij de vrijwilliger:
-
Inwerkperiode (proeftijd van 2 maanden);
- Vrijwilligerscontract;
- Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering;
- Trainingen (optioneel);
- Coaching op persoonlijke doelen;
- Jaarlijkse evaluatiegesprekken;
- Regelmatige werkgroepvergaderingen;
- Inspraak/ruimte om mee te denken met het project;
- Waardering;
- De mogelijkheid om ervaring op te doen en de ruimte voor persoonlijke groei.

Per wanneer wordt er een vrijwilliger gevraagd en voor hoe lang?: Per 11 september en voor langere tijd.

Voor hoeveel uren en op welke dagen wordt er een vrijwilliger gevraagd?: Minimaal twee keer in de vier weken op maandagochtend van 9.15u tot +/- 13.30u. Daarnaast zullen op een later te bepalen moment teamoverleggen gepland worden.

Is de functie geschikt voor leerlingen in het kader van Maatschappelijke stage?: Ja.

Hoe verloopt de aanname procedure?: Je kunt je interesse kenbaar maken via de vrijwilligerscentrale van Stichting Welzijn het Bolwerk. Een medewerker van Stichting AanZet maakt vervolgens een afspraak met je om de mogelijkheden te bespreken.

Organisatiegegevens:
Naam organisatie: De Buurtkamer
Adres: Sportloane 2b
Postcode: 9271 VN
Plaats: De Westereen
Telefoonnummer: 0519-292223
Email: vrijwilligerssteunpunt@het-bolwerk.eu
Website: in ontwikkeling
Contactpersoon: M. Klaver (Stichting AanZet)