Tips voor thuis?

Klik hier

Info over AanZet haar projecten?

Klik hier

Samen@NieuwZuid in Harlingen

Samen@NieuwZuid in Harlingen

Voor een nieuw ontmoetingsproject in Harlingen, genaamd Samen@NieuwZuid, zijn we op zoek naar gastvrouwen en/of -heren en vrijwilligers die het leuk vinden om bezoekers te verwelkomen en activiteiten te organiseren.
Het vindt plaats op de vrijdagmiddag van 15.00u tot 17.00u in NieuwZuid. Eens per maand willen we de bezoekers, tegen een kleine vergoeding, een maaltijd aanbieden. Dan werken we door tot 19.00u. Samen@NieuwZuid is een samenwerking tussen AanZet, De Skûle, NieuwZuid en de gemeente Harlingen.

Wat wordt er van jou verwacht:
Je werkt in een team van vrijwilligers. Per keer zijn er 2 a 3 vrijwilligers aanwezig. Van te voren wordt een taakverdeling besproken. Je moet alle taken uit kunnen voeren. Dat zijn: bezoekers welkom heten en een welkom gevoel geven, met ze in gesprek gaan, stimuleren om een activiteit te doen als ze dat willen. Koffie/ thee zetten en schenken. Bezoekers vragen naar hun behoefte qua activiteiten en deze samen met hen of met de andere vrijwilligers organiseren.

Zo nu en dan zal er een teamvergadering plaatsvinden, er wordt van de vrijwilliger verwacht hierbij aanwezig te zijn. Ook wordt het zeer op prijs gesteld als de vrijwilliger mee denkt met de ontwikkeling van het project.

Wat biedt de organisatie:
Er is een projectleider op de achtergrond aanwezig. Deze is eindverantwoordelijk en kijkt of de bezoekers het naar hun zin hebben. Zorgt voor een goed team vrijwilligers, zorgt voor continuïteit, publiciteit, een goede financiële afwikkeling en ondersteunt en coacht de vrijwilligers.

Proefperiode:                                Ja (2 maanden)
Vrijwilligerscontract:                      Ja
Vrijwilligersverzekering:                Ja
Reiskostenvergoeding:                 Ja
Vrijwilligersvergoeding:                 Nee
VOG nodig:                                   Nee
ANBI:                                             Ja
Scholing/ training:                         Ja
Waardering:                                  Ja, 1x vrijwilligersuitje met AanZet, 1x kerstborrel met AanZet
Werklocatie:                                  Harlingen
Dagen:                                          vrijdagmiddag 14.30u – 17.30u
Frequentie:                                   minimaal eens per 2 a 3 weken op vrijdagmiddag


Extra informatie van de organisatie:
Stichting AanZet is een vrijwilligersorganisatie die in heel Friesland verschillende projecten organiseert. Deze projecten zijn voor, en worden georganiseerd door, mensen die op het moment wat meer kwetsbaar zijn in hun leven. Door het doen van vrijwilligerswerk komen ze onder de mensen, hebben ritme en kunnen werken aan hun herstel en persoonlijke ontwikkeling. Dit zonder indicatie.